New Book ReleaseInfoling 4.1 (2017)

Authors: Sinner, Carsten; Wieland, Katharina, eds.
Title: Norma, ús i actituds lingüístiques
Subtitle: El paper del català en la vida quotidiana
Year of Publication: 2015
Place of Publication: Leipzig
Publisher: Leipziger Universitätsverlag
Description:

Amb motiu dels 30 anys de la Llei de normalització lingüística aquesta publicació té com a tema central el català actual dels territoris de parla catalana, és a dir el paper del català en la vida quotidiana i la percepció que es té del català en la societat. En especial s’hi analitza allò que se sol interpretar com a ús lingüístic normal des de la perspectiva dels diversos corrents de la lingüística catalana.

A més de l’anàlisi de l’ús real enfront de la norma prescriptiva, el llibre també presenta alguns dels debats actuals sobre la utilització de la llengua, la prescripció i la seva representació entre experts en llengua catalana o, més específicament, en gramàtica i, així com els canvis de perspectiva sobre l’ús correcte de la llengua en els diversos dominis d’ús als quals el català s’ha obert en les últimes dècades.

Subject Area(s): Romance linguistics, Sociolinguistics

Table of Contents

Carsten Sinner / Katharina Wieland
Normalitat a la llengua catalana. Introducció

Georg Kremnitz
Del compromís de la transició a la confrontació quotidiana. De la Constitució de 1978 fins a la sentència del
Tribunal Constitucional de 2010

Benjamin Meisnitzer
El present narratiu i la qüestió de la normalització del llenguatge en l’àmbit quotidià. L’exemple de Quim Monzó

Jordi M. Antolí Martínez
Estudi diacrònic de les estructures evidencials parèixer / semblar + infinitiu i parèixer / semblar + ser + que. Un
castellanisme sintàctic?

Elisenda Bernal
Ser o no ser: els neologismes i la percepció dels parlants, entre la normalitat i la raresa

Jenny Brumme
Traducció i innovació. Un vell tema vist des de la versemblança del diàleg ficcional traduït

Emili Boix-Fuster
La transmissió lingüística intergeneracional. Un estat de la qüestió als països de llengua catalana

Montserrat Sendra i Rovira
Estudi de l’evolució lingüística (6è de primària - 1r d’ESO) del català d’escolars de primera llengua castellana

Josep M. Baldaquí Escandell
Els joves valencians i el model normatiu: valoració de les varietats formals de referència de la llengua catalana

Alfred Quintana
La normalització a les escoles i la televisió: una proposta paradoxal

Carla González Collantes
Els mitjans digitals valencians: cap a la normalitat de la llengua?

Rolf Kailuweit / Vanessa Tölke
El Nou Pop català: entre normalització i normalitat


Pages: 178
ISBN-13: 9783865839701
Price: 45,00 EUR

Submitted By: Infoling  <infolingantispaminfoling.org>
Submission Date: April 1, 2017


With support from:
Editorial Arco Libros

© Infoling 1996-2019. All rights reserved.
ISSN: 1576-3404
Logo image by Hay Kranen / CC-BY