CursoInfoling 5.30 (2021)

Título:Análise avanzada de textos e corpus textuais
Universidad o entidad organizadora:Grupo Gramática do español, Universidade de Santiago de Compostela
Ciudad:Santiago de Compostela
País:España
Fecha de inicio:28 de junio de 2021
Fecha de finalización:2 de julio de 2021
Contacto:Victoria Vázquez Rozas, victoria.vazquez@usc.es
Descripción

O obxectivo principal do curso é familiarizar aos asistentes coas técnicas básicas da análise lingüística de textos e corpus textuais, combinando a exposición teórica coa práctica inmediata do introducido previamente.


 


O primeiro módulo céntrase nos aspectos teóricos e prácticos da anotación morfosintáctica, tomando como base as experiencias no procesamento de corpus como CORGA, ESLORA e CAES.


 


No segundo módulo trátase de profundizar nas aplicacións de consulta xa construídas dos corpus anteriores e tamén do CORPES e máis o CORDE, insistindo na creación de corpus virtuais, buscas de proximidade e emprego de operadores booleanos.


 


No terceiro bloco, introduciranse ferramentas de análise de textos procedentes do mundo Unix / Linux, coa intención de facilitar a obtención de información lingüísticamente relevante en textos ou corpus construídos polos asistentes.


 


Duración: 30 horas lectivas


 


Matrícula:


Taxa xeral: 120 € 


 


Taxa reducida: 70 € (aplicable a estudantes universitarios, de bacharelato ou de formación profesional, pensionistas, desempregado/as, socios da Asociación de Antigos alumnos da USC e PDI e PAS da USC)

Área temática:Humanidades digitales, Lingüística de corpus
Remitente:Alba Fernández Sanmartín
Institución: Universidade de Santiago de Compostela
Correo-e: <alba.fernandezusc.es>
Fecha de publicación en Infoling:13 de mayo de 2021