Petición de contribucionesInfoling 5.29 (2019)

Título:De neofalante potencial a falante activa dunha lingua minorizada (NEOS)
Entidades organizadoras:NEOS; GRADES
Lugar de celebración:Vigo, España
Fecha de inicio:17 de octubre de 2019
Fecha de finalización:18 de octubre de 2019
Circular Nº:1
Contacto:Rubén Moralejo, neos@uvigo.gal
DescripciónA investigación recente axudounos a identificar ao neofalante como un suxeito crucial no presente e no futuro das linguas minorizadas. Nos últimos anos, o interese por este suxeito deu lugar a un abano moi numeroso de encontros, congresos e publicacións que nos axudan a comprender unha parte da historia. Pero hai máis. No momento actual, cómpre reflexionar sobre os pasos necesarios para que, máis aló do impacto académico, poidamos acadar unha repercusión real e efectiva na recuperación das linguas minorizadas nas que as persoas neofalantes supoñen un motivo para a esperanza.

Xa que logo, dende o proxecto de investigación NEOS promovemos a celebración do simposio «De neofalante potencial a falante activa dunha lingua minorizada» na procura de dous obxectivos principais: dunha banda, abrir espazos para dita reflexión; doutra banda, presentar os resultados das investigacións máis recentes.

Contaremos coa participación da Dra. Jacqueline Urla (University of Massachusetts Amherst) como conferenciante plenaria.
Área temática:Sociolingüística
Comité científicoEstíbaliz Amorrortu Gómez, Deustuko Unibertsitatea
Chabier Gimeno Monterde, Universidad de Zaragoza
Jone Goirigolzarri Garaizar, Deustuko Unibertsitatea
Jone Miren Hernández, Euskal Herriko Unibertsitatea
Hanna Lantto, University of Eastern Finland
Rubén Moralejo Silva, Universidade de Vigo
Ane Ortega Etcheverry, Begoñako Andra Mari Irakasleen Unibertsitate Eskola
Lluís Polanco, Universitat de València
Maite Puigdevall Serralvo, Universitat Oberta de Catalunya
Joan Pujolar, Universitat Oberta de Catalunya
Fernando Ramallo, Universidade de Vigo
Natxo Sorolla, Universitat Rovira i Virgili
Jacqueline Urla, University of Massachusetts Amherst
Martín Vázquez Fernández, Universidade de Vigo
Comité organizadorFernando Ramallo, Universidade de Vigo
Rubén Moralejo Silva, Universidade de Vigo
Plazo de envío de propuestas: hasta el15 de julio de 2019
Notificación de contribuciones aceptadas:31 de julio de 2019
Lengua(s) oficial(es) del evento:gallego, inglés
Remitente:Rubén Moralejo Silva
Institución: Universidade de Vigo
Correo-e: <neosuvigo.gal>
Fecha de publicación en Infoling:9 de mayo de 2019

Petición de contribuciones:desde 2010