Revista

Infoling 7.48 (2021)
Título:Zeitschrift für Katalanistik / Revista Alemanya d'Estudis Catalans / German Journal for Catalan Studies
Siglas o acrónimo de la revista:ZfK
Volumen:34
Año de publicación:2021
Lugar de edición:Freiburg im Breisgau / Bochum (Alemania)
Editorial:Albert-Ludwigs-Universität, Romanisches Seminar
Descripción
ISSN:09322221
Índice

DossierDarrers avenços en la recerca sobre la llengua de signes catalana (LSC) / Recent advances in research on Catalan Sign Language (LSC)

 

Sílvia Gabarró-López (Stockholm): Darrers avenços en la recerca sobre la llengua de signes catalana (LSC): presentació del dossier

 

Marta Bosch-Baliarda (Bellaterra) / Maria Josep Jarque / Lídia Fos Rodríguez / Cynthia Giménez Martin / Anna Robert Oncins (Barcelona): Processos de lexicalització en llengua de signes catalana de denominacions de l’àmbit del moviment associatiu sordsignant

 

Raquel Veiga Busto (Barcelona): The category of person in Catalan Sign Language (LSC) personal pronouns

 

Giorgia Zorzi (Barcelona): Coordinació copulativa, disjuntiva i adversativa en llengua de signes catalana (LSC)

 

Alexandra Navarrete-González (Barcelona): L’estructura informativa en llengua de signes catalana (LSC)

 

Alexandra Navarrete-González / Gemma Barberà (Barcelona): Meaning beyond signs: Implicatures and presupposition in Catalan Sign Language (LSC)

 

Sílvia Gabarró-López (Stockholm): Mans enlaire i palmells amunt, això és un marcador discursiu!

 

Ryan Matthew Simoens / Gemma Barberà (Barcelona): Adquisició del canvi de rol i dels classificadors en el discurs narratiu en llengua de signes catalana (LSC) com a L2: un estudi pilot

 

Llengua / Linguistics / Sprachwissenschaft

 

Javier Giralt Latorre / María Teresa Moret Oliver (Zaragoza): Manuscrits de la Ribagorça vs. manuscrits del Matarranya: un assaig de dialectologia diacrònica

 

Aitor Carrera (Lleida): Catalanismes i dialectalismes lexicals de Naut Aran en Palmira Jaquetti. Elements de vocabulari sobre la pretesa natura acatalanada de l’alt aranès

 

Bartomeu Abrines (Binissalem) / Carles Royo (Tarragona): Les oracions triargumentals causatives dels verbs psicològics catalans d’interès

 

Maria Àngels Martínez Salom (Barcelona): Sobre col.locacions i altres combinacions lèxiques nom-adjectiu en el Diccionari Fabra

 

Daniel Casals Martorell (Bellaterra): La difusió de coneixements lingüístics a la ràdio durant el Franquisme: el programa Dreceres de la nostra llengua, de Ràdio Girona (1973–1975)

 

Documentació / Documentation

 

Melanie Blaschko (Frankfurt am Main): Lehrveranstaltungen katalanischer Thematik an den Hochschulen des deutschen Sprachbereichs im Sommersemester 2020 und im Wintersemester 2020/2021

 

Ressenyes / Book Reviews / Buchbesprechungen

 

Josep Solervicens (ed.): Metaficció: Renaixement & Barroc. Barcelona: Punctum-Mimesi, 2018. [Gonzalo Pontón, Bellaterra]

 

Verònica Zaragoza / Pep Valsalobre (Hgg.): Fontanella polièdric: poesia barroca i transmissió. Girona / Barcelona: Universitat de Girona, Institut de Llengua i Cultura Catalanes / Institut d’Estudis Catalans, 2019. [Annett Azbel, Bochum]

 

Màrius Torres: Poesies / Gedichte. Auswahl und Übersetzung von Àxel Sanjosé. Aachen: Rimbaud Verlag, 2019. [Marcello Giugliano, Bern]

 

Joan A. Argenter / Jens Lüdtke (eds.): Manual of Catalan Linguistics. Berlin / New York: De Gruyter, 2020. [Claus D. Pusch, Freiburg im Breisgau]

Área temática:Lengua de señas, Lingüística cognitiva, Lingüística histórica, Pragmática, Sociolingüística


Fecha de publicación en Infoling:27 de julio de 2021
Remitente:
Claus D. Pusch
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Romanisches Seminar (Alemania)
<claus.puschromanistik.uni-freiburg.de>