Revista

Infoling 4.16 (2023)
Título:Estudos de Lingüística Galega
Siglas o acrónimo de la revista:ELG
Volumen:14
Año de publicación:2022
Lugar de edición:Santiago de Compostela (España)
Editorial:Universidade de Santiago de Compostela
Descripción

Estudos de Lingüística Galega es una revista universitaria de publicación anual y temática centrada en los estudios de lingüística de las lenguas románicas. De acuerdo con este propósito, en ella se publican artículos de investigación originales sobre investigación lingüística de las variedades románicas y comentarios críticos de publicaciones.

 

La revista cuenta con el sello de calidad de la FECYT (2022) y aparece indexada en Scopus, ERIH PLUS, ESCI, CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts, Linguistic Bibliography, MLA (Modern Language Association), REDALYC, DOAJ, Open Access Digital Library, ISOC, ULRICH, DIALNET, CiteFactor, Cabell's Directory, REDIB, etc. La ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva), CARHUS+ 2018 y CIRC (Clasificación integrada de revistas científicas) la clasifican como revista A, el Qualis Periodicos del sistema CAPES como A2 y en MIAR tiene un ICDS de 9,6 (2020).

 

Las lenguas de publicación son gallego, portugués, catalán, español, francés, inglés e italiano. En 2021 la revista adoptó el sistema de publicación continuada de contribuciones.

ISSN:18892566
Índice

Pescuda

 

"Fálalle castelán que é o idioma da cidade": a importancia dos contextos no éxito ou fracaso da transmisión familiar do galego

Ana Maria Iglesias Álvarez & Virginia Acuña Ferreira (Universidade de Vigo)

 

Competência fonológica em português língua não materna: os róticos

Isabel Almeida Santos (Universidade de Coimbra)

 

Unhas notas sobre o sistema evidencial galego

Mercedes González Vázquez (Universidade de Vigo)

 

Variação no uso do verbo auxiliar estar com valor progressivo - Uma curiosidade sintática na primeira novela contemporânea portuguesa

Maria Santos (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro)

 

The system of pronouns of address in Madeira

Víctor Lara Bermejo (Universidad de Cádiz / CELGA-ILTEC)

 

Unha mellora do CORGA extrapolable a outros corpus e linguas: a etiquetaxe da nomenclatura científica binomial

Eva María Domínguez Noya (Universidade de Santiago de Compostela / Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades) & Vítor Míguez (Universidad del País Vasco)

 

Anada. Recensiones

 

Mariño, Xurxo. 2020. Unha mente que voa: unha mirada á evolución da linguaxe. Vigo: Xerais [124 pp.]

Pedro García Louzao (Universidade de Santiago de Compostela)

Área temática:Antropología lingüística, Fonética, Historia de la lingüística, Historiografía lingüística, Lingüística de corpus, Lingüística histórica, Lingüística románica, Morfología, Sintaxis


Fecha de publicación en Infoling:13 de abril de 2023
Remitente:
Marta Negro Romero
Instituto da Lingua Galega (USC)
<marta.negrousc.gal>