Petición de contribucionesInfoling 3.95 (2019)

Título: III Congrés internacional de l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (III CIAJILLC)
Entidad organizadora: Comitè Organitzador del III CIAJILLC
Lugar de celebración: Mallorca, España
Fecha de inicio: 2 de octubre de 2019
Fecha de finalización: 4 de octubre de 2019
Circular Nº: 1
Contacto: Comitè Organitzador del III CIAJILLC <ciajillcuibgmail.com>
Descripción

El congreso acepta propuestas de investigación escritas por jóvenes investigadores que tengan que ver con la lengua, literatura o cultura catalanas tratadas de modo comparado o transversal.

Información de los organizadores (en catalán)
L’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes va organitzar el primer congrés internacional el setembre de 2017 a la Universitat de València i el segon a la Universitat de Lleida l’octubre de 2018. Enguany s’ha escollit la Universitat de les Illes Balears com a seu de la tercera edició del Congrés Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes. Així doncs, aquest III CIAJILLC es desenvoluparà a les Illes Balears, bressol de Ramon Llull i de tants escriptors essencials per a la literatura catalana.

La intenció del Comitè Organitzador d’aquest III CIAJILLC és fer un congrés a l’altura dels anteriors i seguir compartint coneixement, tot mostrant les línies d’investigació que se segueixen a la Universitat de les Illes Balears. Per això us animam a participar-hi com a comunicants, si sou graduats/llicenciats, o presentant un pòster, si encara cursau els vostres estudis de grau.

Per tal de poder participar-hi com a comunicant s’ha de complir en les dates del congrés almenys UN d’aquests criteris:
- Estar en possessió d’un grau o una llicenciatura des de no fa més de 10 anys
- Ser estudiant de doctorat
- No superar els 5 anys des de la finalització de l’últim postgrau

Les propostes s'enviaran per correu electrònic i han de complir els següents criteris:

Tenir entre 300 i 450 paraules, bibliografia a part
Estar inserides dins el full de proposta que hi ha al blog de l’AJILLC
El full de proposta s’ha d’enviar en format .doc, .docx o .odt


Área temática: Adquisición del español como lengua primera (L1), Alteraciones del lenguaje, Análisis del discurso, Antropología lingüística, Ciencia cognitiva, Español como lengua extranjera (ELE), Español como segunda lengua (EL2), Filosofía del lenguaje, Fonética, Fonología, Historia de la lingüística, Historiografía lingüística, Humanidades digitales, Lengua de señas, Lenguas indígenas o de fuerte tradición oral y/o transmisión comunitaria, Lexicografía, Lexicología, Lingüística cognitiva, Lingüística computacional, Lingüística de corpus, Lingüística forense, Lingüística histórica, Lingüística románica, Morfología, Neurolingüística, Pragmática, Psicolingüística, Retórica, Semántica, Sintaxis, Sociolingüística, Técnicas de comunicación, Teorías lingüísticas, Terminología, Tipología, Traducción

Comité científico

Francesco Ardolino (UB)
Carme Bach (UPF)
Elisenda Bernal (UPF)
Enric Bou (Ca’Foscari di Venezia)
Rosa M. Calafat (UIB)
Natàlia Carbonell (UdG)
Marina Casadellà (U. Leeds)
Llorenç Comajoan (UVic)
Elga Cremades (U. Chicago)
Nicolau Dols (UIB, IEC)
Ona Domènech (UOC)
Gabriel Ensenyat (UIB)
Dolors Font-Rotchés (UB)
Alba Milà Garcia (UPF)
Carme Gregori (UV)
Gemma Lluch (UV)
Elisenda Marcer (U. Birmingham)
Eulàlia Miralles (UV)
Mercè Picornell (UIB)
Damià Pons (UIB)
Margalida Pons (UIB)
Maribel Ripoll (UIB)
Agnès Rius (UB)
Pere Rosselló (UIB)
Amanda Ulldemolins (U. Georgetown)
Verònica Zaragoza (UNED)

Comité organizador

Ivan Albesa i Costa
Llucia Serra
Irene Zurrón
Victòria Parra
Ivan Solivellas
Maria Palmer
Xisca Castell
Francisca Maria Alzamora

Plazo de envío de propuestas: hasta el 1 de abril de 2019

Lengua(s) oficial(es) del evento: español, inglés, alemán, francés, italiano, portugués, català

Nº de información: 1

Remitente: Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (AJILLC)   <ajillc.direcciogmail.com>
Fecha: 31 de marzo de 2019

Información publicada en Infoling: http://www.infoling.org/informacion/C1876.htmlCon la ayuda de:
Editorial Arco Libros

© Infoling 1996-2019. Reservados todos los derechos.
ISSN: 1576-3404
Logo image by Hay Kranen / CC-BY