Petición de contribuciones: revistaInfoling 3.77 (2019)

Título: Revue d'Études Catalanes
Subtítulo: El català en la societat globalitzada. Usos de la llengua i situació de la cultura al segle XXI
Siglas o acrónimo de la revista: REC
Volumen: 5
Año de publicación: 2019
Lugar de edición: Paris
Descripción

En la nostra societat actual, el context globalitzat accentua la interrelació entre els diferents agents per sobre de les fronteres, i els impactes locals esdevenen ràpidament globals. Tant en l’aspecte econòmic, social, polític o cultural, s’observa una creixent complexitat de fenòmens que anteriorment quedaven restringits en un àmbit nacional, i que avui, gràcies als canals aportats per internet i les seves múltiples possibilitats, traspassen fins a l’esfera internacional en molt poc temps.

Avui el català, com a llengua en contacte efervescent amb una multiplicitat de realitats, de contactes, i amb l’exigència permanent d’adaptació a nous contextos, té davant seu una sèrie de reptes. Els parlants, els usuaris de la llengua, els especialistes de les diferents disciplines que tenen com objecte d’estudi la llengua catalana es veuen obligats a adaptar-se a noves situacions tant com a aprofitar les oportunitats que la societat globalitzada ofereix.

El número 5 de la REC vol aproximar-se, des de la pluridisciplinareitat i la transdisciplinareitat, a analitzar els fenòmens de canvi, les conseqüències de la globalització, i les possibilitats que s’obren per a la difusió de la cultura i la llengua catalanes. L’objectiu és abordar la complexa situació de la globalització sobre el català a partir d’una diversitat de casos d’estudi que conformin un panorama objectiu de la situació actual.

Les propostes (una presentació de l’article d’unes 30 línies) caldrà fer-les arribar abans de l’15 d’abril de 2019 a les adreces següents: mercepujolberche@gmail.com
mariapatriciomulero@gmail.com.

Si la proposta és acceptada, caldrà enviar l’article per l’1 de setembre. Els articles seran avaluats pel comitè científic de la revista i per avaluadors externs. Si els avaluadors demanen canvis, els autors remetran la nova versió de l’article l’1 d’octubre. El número 5 es publicarà en línia en el portal de la revista a finals de l’any 2019.

Eixos transversals i transdisciplinaris
- Llengua
- Situació de la llengua en els mitjans de comunicació i les xarxes socials.
- Reptes lingüístics: neologismes globals, abreviatures derivades de les xarxes socials, escriptura desdoblada en funció del gènere.
- La llengua de signes en català.
- Presència de la llengua catalana a les universitats.
- La diàspora catalana i el manteniment intergeneracional de la llengua.
- Les reconfiguracions lingüístiques degudes a la migració: variants diatòpiques en contacte, neoparlants.
- Identitat i llengua: què canvia la globalització i la diversitat lingüística.

- Literatura
- Panorama de les traduccions d’obres en català a l’estranger.
- Recepció de la literatura en català en l’àmbit internacional.
- Projecció de la literatura en català a partir de salons del llibre de rellevància internacional: Frankfurt, Guadalajara, Londres, Buenos Aires, París (Barcelona invitada d’honor del Saló del llibre no fa tant de temps).
- Adaptacions d’obres en català al teatre o al cinema en altres països.

- Art i cultura
- Presència de la cultura catalana a l’estranger.
- Contribució de la cultura catalana als moviments culturals d’abast global.
- Difusió i recepció del nou cinema català a nivell internacional.
- Panorama musical català i circuits de difusió internacional.
- Internacionalització de la cultura popular i folklòrica catalana.

- Història, història cultural, política i societat
- Diàspora de parlants catalans arreu del mon, associacions de catalanística, etc.
- El rol de Catalunya, País Valencià, les Illes Balears i Andorra en l’economia global: atractivitat empresarial dels territoris, context politico-econòmic i oportunitats transnacionals.
- Moviments socials de transcendència global i la seva traducció a/des de Catalunya.
- Les migracions i la posició de Catalunya, com a terra d’acollida i com a país emissor.

Más información: https://france-catalaniste.com/publications/


Área temática: Análisis del discurso, Otras especialidades, Sociolingüística, Traducción

ISSN: 2426-6434
Plazo de envío de propuestas: hasta el 15 de abril de 2019
Notificación de contribuciones aceptadas: 30 de abril de 2019

Remitente: Mercè Pujol Berché
Institución: Université Paris Nanterre
Correo-e: <mercepujolberchegmail.com>

Fecha: 25 de marzo de 2019

Información publicada en Infoling: http://www.infoling.org/informacion/PCR548.htmlCon la ayuda de:
Editorial Arco Libros

© Infoling 1996-2019. Reservados todos los derechos.
ISSN: 1576-3404
Logo image by Hay Kranen / CC-BY