Congreso, coloquio o simposio

Infoling 11.3 (2018)
Título:Simposio ILG 2018: Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica
Entidades organizadoras:Instituto da Lingua Galega; Universidade de Santiago de Compostela
Lugar de celebración:Santiago de Compostela, España
Fecha de inicio:12 de noviembre de 2018
Fecha de finalización:14 de noviembre de 2018
Circular Nº:1
Contacto:Vítor Míguez, vitor.miguez@usc.es
DescripciónNo mundo existen na actualidade ó redor de 6000 linguas que son faladas en 194 países. En consecuencia, resulta obrigado concluír que a situación de linguas en contacto é inevitable e unha constante na historia e evolución das variedades lingüísticas. Neste sentido, a situación do galego, e a doutras linguas peninsulares, non é nin singular nin extraordinaria. Sen irmos máis lonxe, na Península Ibérica dáse contacto entre o asturiano e o castelán, entre o castelán e o portugués, entre o mirandés e o portugués, entre o vasco e o español, e tamén, amais doutros moitos casos, entre estas linguas e os distintos idiomas de inmigración. O contacto tamén se observa no interior das linguas, dado que os idiomas vivos son un conxunto de variedades sociais, xeográficas, etarias etc. en convivencia e intercambio continuo.

As situacións de contacto, as súas causas e consecuencias, poden ser analizadas desde moitas perspectivas (social, lingüística, etnográfica, histórica, psicolingüística etc.). Neste simposio pretendemos mostrar posibles análises lingüísticas de situacións de contacto en comunidades que nos son próximas cultural e xeograficamente no ámbito peninsular. Os conferenciantes convidados mostrarán de que xeito se pode abordar a descrición e análise desta constante na historia lingüística da humanidade.

O prazo de inscrición está aberto ata o 10 de novembro.
Área temática:Fonética, Morfología, Semántica, Sintaxis, Sociolingüística
ProgramaLuns 12
16:30-17:00: Presentación.
17:00-18:00: Mirandés e portugués: linguas en contacto, Alberto Gómez Bautista, Instituto Politécnico de Lisboa-ISCAL / Centro de Línguas, Literatura e Culturas da Universidade de Aveiro
18:00-19:00: A mudança linguística no contexto da crioulização: uma tipologia para o desenvolvimento morfológico, Ana R. Luís, Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Martes 13
16:00-17:00: Patrones de convergencia en lenguas tipológicamente no relacionadas: lengua vasca y castellano, Sara Gómez Seibane, Departamento de Filologías Hispánica y Clásica, Universidad de La Rioja
17:00-18:00: El castellano en contacto con el catalán, Carsten Sinner, Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie, Universität Leipzig
18:00-19:00: Contactu de llingües n’Asturies: asturianu, «amestáu» y castellanu, Ramón de Andrés Díaz, Departamento de Filología Española, Universidad de Oviedo

Mércores 14
16:00-17:00: Procesos de estandarización y divergencia dialectal en las variedades meridionales del español de España, Matilde Vida Castro, Departamento de Filología Griega, Estudios Árabes, Lingüística General, y Documentación y Filología Latina, Universidad de Málaga
17:00-18:00: Variación e significado social de había + participio no español falado en Galicia: un estudo de corpus, Victoria Vázquez Rozas, Departamento de Lingua e Literatura Españolas, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral, Universidade de Santiago de Compostela
18:00-19:00: Contacto de linguas e variedades na emerxencia de novos modelos de vocalismo en galego, Alba Aguete Cajiao, Instituto da Lingua Galega, Universidade de Santiago de Compostela
19:00-19:30: Acto de clausura
Comité científicoElisa Fernández Rei, Universidade de Santiago de Compostela
Lurdes de Castro Moutinho, Universidade de Aveiro
Alba Aguete Cajiao, Universidade de Santiago de Compostela
Gabriel Rei-Doval, University of Wisconsin-Milwaukee
Juan Carlos Acuña Fariña, Universidade de Santiago de Compostela
Xulio Viejo, Universidad de Oviedo
Ernestina Carrilho, Centro de Linguística da Universidade de Lisboa
Comité organizadorFrancisco Dubert García
Xulio Sousa
Vítor Míguez
Lengua(s) oficial(es) del evento:español, portugués, galego, asturianu


Fecha de publicación en Infoling:3 de noviembre de 2018
Remitente:
Vítor Míguez
ILG (USC)
<vitor.miguezusc.es>