Revista

Infoling 1.8 (2021)
Título:Zeitschrift für Katalanistik
Subtítulo:Revista Alemanya d'Estudis Catalans / German Journal for Catalan Studies
Siglas o acrónimo de la revista:ZfK
Volumen:33
Año de publicación:2020
Lugar de edición:Freiburg im Breisgau / Bochum (Alemania)
Editorial:Albert-Ludwigs-Universität, Romanisches Seminar
Suscripción o compra-e:zfk@katalanistik.de
Descripción
ISSN:09322221
Índice

Dossier: "Corpus orals / Oral Corpora"

 

Vicent Beltran (Alacant) / Maribel Guardiola (Alacant): Introducció

 

Sandra Montserrat (Alacant) / Carles Segura (Alacant): Un corpus col·loquial i dialectal del valencià: PARLARS

 

Renata Enghels (Gent) / Fien De Latte (Gent) / Linde Roels (Gent): El Corpus Oral de Madrid (CORMA): materiales para el estudio (socio)lingüístico del español coloquial actual

 

Irantzu Epelde (Bayonne) / Bernard Oyharçabal (Bayonne): Ergative marking in Basque-Spanish and Basque-French code-switching

 

Shima Salameh Jiménez (València): Pues eso como construcción interactiva desde el modelo Val.Es.Co.

 

Juan María Garrido Almiñana (Madrid): Eines computacionals per a la creació i explotació de corpus orals en català

 

Llengua / Sprachwissenschaft

 

Reinhard Meyer-Hermann (Bielefeld): Zur Emergenz katalanischer Syntax in den Usatici Barchinonae / Usatges de Barcelona (12.–15. Jhdt.)

 

Joaquim Martí Mestre (València): Tradició i modernitat en el llenguatge dels llibrets de falla de les primeres dècades del segle XX

 

Adéla Kot’átková (Castelló de la Plana): Espais i identitat dels malalts en els casos clínics en català

 

Blanca Arias-Badia (Barcelona) / Anna Matamala (Barcelona): Audio description meets Easy-to-Read and Plain Language: results from a questionnaire and a focus group in Catalonia

 

Literatura i cultura / Literatur- und Kulturwissenschaft

 

Emili Samper (Tarragona): L’aportació de Joan Vila a la literatura popular: la revista Virolet

 

Víctor Martínez-Gil (Barcelona): L’Heribert de Benzina llegeix A coleira do cão: influències, intertextualitats i patologies en Quim Monzó

 

Imma Martí Esteve (Bochum): Ramon Vinyes i la renovació de la narrativa colombiana: El proteisme literari a El llac d’Atitlán

 

Documentació / Dokumentation

 

Melanie Blaschko (Frankfurt am Main): Lehrveranstaltungen katalanischer Thematik an den Hochschulen des deutschen Sprachbereichs im Sommersemester 2019 und im Wintersemester 2019/2020

 

Lluís Brines (València): Curt Wittlin († 2019) in memoriam

 

Ressenyes / Buchbesprechungen

 

José Aragüés Aldaz: Ramon Llull y la literatura ejemplar. Alacant: Publicacions de la Universitat d'Alacant, 2016
[Francesc Tous Prieto] (368-372)

 

Joan Santanach Suñol: Llegir Ramon Llull. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 2017
[Annett Azbel] (372-375)

 

Amy M. Austin, Mark D. Johnston (eds.): A Companion to Ramon Llull and Lullism. Leiden / Boston: Brill, 2018
[Roger Friedlein] (376-379)

 

Publi Ovidi Nasó: Heroides. Traducció catalana medieval de Guillem Nicolau. Edició crítica de Josep Pujol. Barcelona: Fundació Curulla / Barcino, 2018
[Marco Antonio Coronel Ramos] (380-383)

 

Enric Cassany, Josep M. Domingo (eds.): Literatura contemporània (I). El Vuit-cents (= Història de la literatura catalana, vol. V, dirigida per Àlex Broch). Barcelona: Enciclopèdia Catalana / Editorial Barcino / Ajuntament de Barcelona, 2019
[Roger Friedlein] (384-389)

 

Georg Kremnitz: Katalanische und okzitanische Renaissance. Ein Vergleich von 1800 bis heute. Berlin / Boston: De Gruyter
[Roger Friedlein] (389-394)

 

Artur Perucho: Ícar o la impotència. València: Institució Alfons el Magnànim / CVEI / Diputació de València, 2017
Artur Perucho: Catalunya sota la dictadura. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2018
[Sergio Trigueros Navarro] (394-399)

 

Joan Ramon Resina: Josep Pla. Seeing the World in the Form of Articles. Toronto / Buffalo / London: Toronto University Press, 2017
[Roger Friedlein] (399-404)

 

Ina Kühne: "Els catalans a l'Àfrica" - Die Rolle des Spanisch-Marokkanischen Kriegs von 1859/60 im katalanischen Identitäts-diskurs des 19. Jahrhunderts. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017
[Horst Hina] (404-409)

 

Daniel Kalt: Unheimliche Schönheiten. Barcelona und Marseille - postindustrielle Hafenstädte in der Kriminalliteratur. Bielefeld: transcript Verlag, 2018
[Hartmut Nonnenmacher] (410-417)

 

Sophia Simon: L'identità linguistica e culturale degli abitanti di Alghero (Sardegna) - un approccio biografico-linguistico. Wien: Praesens Verlag, 2018
[Andreu Bosch i Rodoreda] (417-421)

 

Kurt Tucholsky: Un llibre dels Pirineus. Traducció: Heike van Lawick, Neus Andreu. Catarroja / Barcelona / Palma: Editorial Afers, 2017
[Maria Moreno i Domènech] (422-424)

Área temática:Humanidades digitales, Lexicografía, Lexicología, Lingüística de corpus, Lingüística románica, Sintaxis, Traducción


Fecha de publicación en Infoling:4 de enero de 2021
Remitente:
Claus D. Pusch
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Romanisches Seminar (Alemania)
<claus.puschromanistik.uni-freiburg.de>