Novedad bibliográficaInfoling 7.35 (2017)

Título:Cumieira
Subtítulo:Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega, vol. I
Autor/a:Fernández Salgado, Xosé A.
Año de publicación:2016
Lugar de edición:Vigo
Editorial:Departamento de Filoloxía Galega e Latina, Universidade de Vigo (España)
DescripciónCumieira. Cadernos de investigación da nova Filoloxía Galega é unha publicación do Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo, que ten por obxectivo publicar traballos académicos de investigadores novos que aborden temas de Filoloxía Galega, entendida esta nun senso moi amplo, ou doutras linguas sempre que resulten de interese para o galego. Este volume inicial contén sete estudos de sete novas filólogas.

Más información: http://webh03.webs.uvigo.es/cumieira-cad...
Temática:Morfología, Otras especialidades, Sintaxis, Sociolingüística, Variedades del español
ÍndiceLimiar / Introduction

Andrea Expósito Loureiro. O redobro do complemento indirecto en galego no verbo pedir / The reduplication clitic of the indirect object in Galician in the verb pedir.

Cristina Joven Sieira. As actitudes lingüísticas entre o alumnado de 4º da ESO de tres IES pontevedreses / The linguistic attitudes among the students of three secondary schools from Pontevedra.

Antía Monteagudo Alonso. Reflexións sobre a metodoloxía da Historia n’Os europeos en Abrantes / Reflections on the methodology of History through a reading of Os Europeos en Abrantes.

Reyes Rodríguez Rodríguez. Aproximación dialectal á fala de Entrimo / Dialectal approach to the spoken variety in the municipality of Entrimo.

Ángela Mª Chantrero Poceiro. A educación en valores a través da literatura / The education in values through Litterature.

Andrea Castelo Veiga. Actualidade e vitalidade da lingua mirandesa / Current issues and vitality of the Mirandese language.

Laura Piñeiro Pais. Os alomorfos do pronome átono de acusativo na fala de Cangas do Morrazo / The allomorphs of the accusative unstressed pronoun in the dialect of Cangas de Morrazo.
Págs.:174
ISBN-13:9788481587197
Precio: 5,00 EUR
Remitente:Xosé A. Fernández Salgado
Institución: Departamento de Filoloxía Galega e Latinan, Universidade de Vigo
Correo-e: <xsalgadouvigo.es>
Fecha de publicación en Infoling:15 de julio de 2017

Novedades bibliográficas: desde 2010